Yayınlara İlişkin İstatistikler

h-index: 21 (Web of science), 29 (Google Scholar)

i10-index: 65 (Google Scholar)

Reklamlar